Uw verblijf of behandeling moet zo veilig mogelijk verlopen. Wij zijn daar altijd alert op; we volgen de laatste richtlijnen voor veilige zorg van het landelijke VMS Veiligheidsprogramma, gebruiken checklists en vragen in het kader van patiëntidentificatie vaak naar uw naam. Tijdens de Nationale Week voor de patiëntveiligheid besteedt het Flevoziekenhuis extra aandacht aan veiligheid. Want veilige zorg betekent continu verbeteren. Medewerkers kunnen meedoen aan de handenwas-test en discussiëren met elkaar over veilige zorg. U kunt ook zelf bijdragen door zich altijd goed voor te bereiden op uw ziekenhuisbezoek en vragen te stellen als dingen anders gaan dan verwacht. Vraag de veiligheidsfolder bij mijnInfopunt!

flevoziekenhuis-verpleegkundige-met-baby

Pin It