Het Flevoziekenhuis heeft over 2012 een sterftecijfer van 86. Over een periode van 3 jaar gemeten (2010-2012) is het sterftecijfer 92. Over alle ziekenhuizen bekeken is het sterftecijfer gemiddeld 100. Dat betekent dat in het Flevoziekenhuis minder patiënten overlijden dan je zou verwachten op basis van het landelijk gemiddelde.

flevoziekenhuis-voorgevel

De HSMR (hospital mortality rate) is een indicator om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde, waarbij rekening is gehouden met relevante kenmerken van de patiënten (leeftijd, ziektebeeld) en van de zorg die het ziekenhuis levert. Het cijfer wordt door het CBS jaarlijks berekend op basis van een model met gegevens van alle ziekenhuizen. Daarbij wordt gekeken naar 50 diagnosegroepen.

Sterftecijfers

Sinds enkele jaren wordt ziekenhuizen gevraagd hun algemene sterftecijfers openbaar te maken. Daar doet het Flevoziekenhuis aan mee. De sterftecijfers per diagnosegroep zijn echter lastig te vergelijken omdat niet alle ziekenhuizen op eenzelfde wijze registreren. Deze cijfers per diagnosegroep zijn om die reden nog niet openbaar. Het Flevoziekenhuis gebruikt de sterftecijfers  als één van de indicatoren om onze zorgprocessen verder te verbeteren.

Zie voor meer informatie: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-hsmr2012-med.htm


Pin It