Het Flevoziekenhuis heeft opnieuw het – volledige - Vaatkeurmerk gekregen van de Hart&Vaatgroep. Dit keurmerk wordt uitgereikt aan ziekenhuizen die voldoen aan de kwaliteitscriteria van deze patiëntenvereniging voor hart- en vaatzorg. Het Vaatkeurmerk richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. De criteria zijn deze keer opnieuw aangescherpt en aangepast aan nieuwe inzichten.

flevoziekenhuis-vaatkeurmerk2013

De polikliniek Chirurgie van het Flevoziekenhuis heeft een korte wachttijd van één week. Er is sprake van nauwe samenwerking tussen de vaatchirurgen, de afdeling Interventieradiologie en de vakgroep Vaatchirurgie van het AMC. De vaatchirurgen hebben bovendien ervaring met vrijwel alle zeldzame aandoeningen binnen dit specialisme. Het Flevoziekenhuis voldoet aan alle 14 kwaliteitscriteria die worden gesteld aan het verkrijgen van het Vaatkeurmerk.

Website

Patiënten en verwijzers kunnen op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg zien welke ziekenhuizen nog meer het vernieuwde Vaatkeurmerk hebben gekregen. Via de website hebben patiënten ook de mogelijkheid om hun ervaring met een ziekenhuis te melden. Het keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden.

Spataderkeurmerk

Naast het Vaatkeurmerk beschikt het Flevoziekenhuis ook over het Spataderkeurmerk van de Hart&Vaatgroep. Dit keurmerk maakt duidelijk welke ziekenhuizen en behandelcentra de beste spataderzorg aanbieden. De criteria van het Spataderkeurmerk zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten.

Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. De vereniging richt zich zowel landelijk als regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijlmanagement. De website keuze-informatie Spataderzorg en het Vaatkeurmerk zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest. Het Vaatkeurmerk is financieel mede mogelijk gemaakt door de Van Dongenstichting.
Pin It