U kunt tot en met 31 januari 2014 een nieuwe zorgverzekering afsluiten, mits u uw huidige zorgverzekering heeft opgezegd voor 1 januari 2014. Een aantal zorgverzekeraars biedt budgetpolissen of selectieve polissen aan. Zo’n polis kan aantrekkelijk zijn vanwege de lage premie. Het Flevoziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars een contract, maar voor enkele polissen gelden beperkingen. Het gaat uitsluitend om Take Care Now (Agis), Beter Af Selectief (Zilverenkruis) en Budget Bewust (Menzis).

flevoziekenhuis-budgetpolis

Beperkingen

Bij een budget- of selectieve polis heeft uw zorgverzekeraar in een beperkt aantal ziekenhuizen zorg ingekocht. Kiest u voor een ziekenhuis dat niet is geselecteerd, dan moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Voor spoedzorg kunt u altijd bij ieder ziekenhuis terecht.

Eigen risico

Voor ziekenhuiszorg geldt in 2014 een verplicht eigen risico van € 360,= Bij een budget- of selectieve polis betaalt u daarnaast vaak een vrijwillig eigen risico. Uw totale eigen risico kan daarmee oplopen tot maximaal € 860,=  Dit eigen risico geldt niet in alle situaties. Bijvoorbeeld niet voor verzekerden onder de 18 jaar, verloskundige zorg, ketenzorg (diabetes), de huisartsenpost of zorg die wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Heeft u een budgetpolis of selectieve polis?

Controleer dan van tevoren goed of alle behandelingen in het Flevoziekenhuis voor u volledig vergoed worden. Wij weten wel uw zorgverzekeraar, maar hebben uit oogpunt van privacy geen inzage in het type polis dat u heeft. Kijk hier voor een volledig overzicht van uw basisverzekeringen. Wilt u meer informatie? Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk op: www.flevoziekenhuis.nl/budgetpolis
Pin It