Leesvoor

De chirurgen van het Flevoziekenhuis mogen de komende vijf jaar chirurgen blijven opleiden. Dat is het resultaat van de hervisitatie door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en de visitatiecommissie kwaliteit van de NVvH die in oktober 2013 plaatsvond. De visitatiecommissie schrijft in het rapport dat voor zowel opleiding als kwaliteit de EVR Chirurgie een voorbeeld voor andere ziekenhuizen is. In februari 2012 kreeg Chirurgie de erkenning voor het opleiden van arts-assistenten tot chirurgen. Deze gold in eerste instantie voor twee jaar en is nu door de RGS verlengd met vijf jaar.

flevoziekenhuis-voorgevel