Cardiologen van Tergooi (Hilversum/Blaricum) en het Flevoziekenhuis (Almere) werken in het project NVVC Connect nauw samen met de regionale huisartsen en ambulancevoorzieningen met als inzet een verdere verbetering van de zorg bij een acuut infarct door een regionale samenwerking, vergroten van expertise en het opzetten van een post-infarct polikliniek. Op 13 februari is het project officieel van start gegaan met een gezamenlijke kick off bijeenkomst in Blaricum. Ruim 90 zorgverleners, zorgverzekeraars en beleidsmakers uit de regio en de Hart&Vaatgroep waren aanwezig bij deze bijeenkomst.

flevoziekenhuis-nvvc-connect

NVVC Connect

NVVC Connect is een landelijk project van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (www.nvvcconnect.nl). Het project heeft als doel de zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct nog verder te verbeteren. Het acuut hartinfarct is nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van sterfte en invaliditeit in Nederland. Per jaar worden meer dan 27.000 patiënten opgenomen met een acuut infarct. Een goede organisatie van zorg kan de prognose van patiënten sterk verbeteren. Uitgangspunt daarbij is een goed samenwerkende keten: van huisarts en ambulance tot en met dottercentrum en revalidatie. De zorg omtrent het acuut hartinfarct is in Nederland regionaal georganiseerd. NVVC Connect brengt op regionaal niveau in kaart hoe deze zorg is georganiseerd. Daarvoor worden regionale afspraken geïnventariseerd en bekrachtigd, landelijke prestatie-indicatoren geregistreerd en per regio speerpunten belicht door de gehele zorgketen.

Speerpunten van Tergooi en Flevoziekenhuis

De cardiologen van Tergooi en Flevoziekenhuis hebben tijdens de kick off samen met de andere ketenpartners de volgende speerpunten benoemd: scholingsbijeenkomsten, registratie en het opzetten van een post-infarct polikliniek. Gezamenlijk zullen nascholingsbijeenkomsten georganiseerd worden. Door te zorgen voor een goede en transparante registratie wordt de zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct op een hoger plan gebracht. Een hartinfarct kan het leven van een patiënt en zijn naasten behoorlijk veranderen. Tijdens de opname in het ziekenhuis krijgt de patiënt al de nodige informatie. De ervaring leert echter dat de echte vragen pas komen wanneer patiënten thuis zijn. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt de patiënt een afspraak mee voor de post-infarct polikliniek. De verpleegkundige zal bij de patiënt enkele onderzoeken verrichten en bespreekt met de patiënt de diagnose, behandeling, medicatie, uitslagen van onderzoeken, hoe te handelen als er weer pijn op de borst optreedt, risico’s voor een hartinfarct en leefstijlverandering (zoals stoppen met roken, gezonde voeding, bewegen en hartrevalidatie). Voorheen kwamen patiënten pas na 8 weken op het spreekuur, nu gebeurt dit in de regel al na 2 weken. Een hele verbetering, aangezien veel zorgen van de patiënt kunnen worden weggenomen en vragen kunnen worden beantwoord.

Pin It