Miriam Appelman is sinds 1 februari jl. de nieuwe voorzitter van de cliëntenraad van het Flevoziekenhuis. Appelman (1969) is sinds twee jaar lid van de cliëntenraad van het ziekenhuis. De cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan dat vanuit het patiëntenperspectief  meedenkt en beslist over de kwaliteit van zorg in het Flevoziekenhuis. Miriam Appelman is adviseur in de onderwijssector bij de VO-raad en de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en heeft veel ervaring met gezondheidsbevordering in het onderwijs. Zij heeft veel contacten met de ministeries van OCW en VWS, en landelijke partners op het gebied van gezondheidsbevordering.

appelman

Pin It