Het Flevoziekenhuis publiceert volgens een landelijke afspraak per 1 maart de sterftecijfers per diagnosegroep. Eerder werd het ziekenhuisbrede sterftecijfer (HSMR = hospital standard mortality ratio) gepubliceerd. Het sterftecijfer geeft de verhouding weer tussen het werkelijke en het verwachte aantal overleden patiënten. Bij een HSMR van 100, komt het aantal werkelijke en verwachte overleden patiënten met elkaar overeen. Het sterftecijfer van het Flevoziekenhuis voor het jaar 2012 is 86. Het cijfer over de periode van 3 jaar (2010-2012) is 92.

flevoziekenhuis-voorgevel

Behalve de overall HSMR zijn ook specifieke Standard Mortality Ratio’s (SMR’s) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken, maar dan voor een bepaalde diagnosegroep. Een diagnosegroep kan uit meerdere specialismen bestaan. 
Voor 2012 zijn behalve SMR’s voor de afzonderlijke diagnosegroepen die deel uitmaken van de HSMR, ook SMR’s berekend voor vijf clusters van deze diagnosegroepen, namelijk voor nieuwvormingen, aandoeningen van het hartvaatstelsel, respiratoire aandoeningen, maag-, darm- en leveraandoeningen, en urogenitale aandoeningen. Voor het Flevoziekenhuis vallen de sterftecijfers van de meeste diagnosegroepen en patiëntengroepen binnen de daartoe geldende bandbreedte. Voor een volledig overzicht van de sterftecijfers per diagnosegroep kijkt u pdf Sterftecijfers 2012 .

Kijk hier voor meer informatie.

Pin It