Vanaf 1 april gaan alle baliemedewerkers van het Flevoziekenhuis bij ieder ziekenhuisbezoek de identiteit van patiënten controleren. Alle patiënten, ook kinderen onder de 14 jaar, moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Hiermee verwacht het Flevoziekenhuis eventuele persoonsverwisselingen te voorkomen. Ook vermindert de kans op fraude met zorgpassen en wordt voorkomen dat een patiënt de rekening thuisgestuurd krijgt.

flevoziekenhuis-id

“Persoonswisseling komt gelukkig maar heel zelden voor in het Flevoziekenhuis. Daarom doen we er alles aan om te voorkomen dat iemand verkeerde medicijnen of een onterechte behandeling krijgt. Wat wel steeds vaker voorkomt is dat een zorgverzekeraar de ziekenhuisrekening weigert te betalen omdat gegevens van deze patiënt onvolledig, verkeerd of verouderd zijn. En dan krijgt deze patiënt de rekening thuisgestuurd om zelf te betalen. Deze situaties willen we zo veel mogelijk voorkomen, al beseffen we dat het wat vreemd overkomt bij patiënten die wekelijks in het ziekenhuis komen,” aldus Ahmed Ali, hoofd zorgadministratie van het Flevoziekenhuis.

Via een publiekscampagne roept het Flevoziekenhuis daarom al haar patiënten op om altijd een geldig identiteitsbewijs mee te nemen bij iedere afspraak in het ziekenhuis. Ook wordt aandacht besteed aan het tijdig doorgeven van gewijzigde persoonsgegevens.

Altijd een ID mee naar het ziekenhuis

Voor patiënten betekent dit dat zij bij ieder bezoek aan een polikliniek, onderzoeksafdeling of (dag)opname een geldig legitimatie moeten kunnen laten zien. Wanneer een patiënt geen geldig identificatiebewijs kan laten zien, kan besloten worden de afspraak niet door te laten gaan. Tenzij de arts bepaalt dat medische zorg op dat moment noodzakelijk is (bijvoorbeeld op de Spoedpost).  

Voor kinderen onder de 14 jaar geldt ook de identificatieplicht volgens de Zorgverzekeringswet uit 2009. Hiervoor zijn aparte afspraken gemaakt. Kijk hiervoor op de website: www.flevoziekenhuis.nl/ID

Pin It