Leesvoor

Eén of twee op de 1.000 mensen heeft de ziekte van Parkinson. De meeste mensen met Parkinson zijn ouder dan 65 jaar. Omdat Parkinson een complexe aandoening is, waardoor mensen zich bijvoorbeeld niet meer zelf kunnen aankleden, spreken, lopen of eten, is het belangrijk dat zij door de juiste zorgverlener(s) worden behandeld. Daarom hebben zorgverleners in Almere zich verenigd door zich bij ParkinsonNet aan te sluiten. Parkinsonpatiënten, hun partners, mantelzorgers en zorgverleners weten hierdoor goed bij wij zij terecht kunnen voor optimale zorg.

flevoziekenhuis-parkinsonnet  

Voor Parkinsonpatiënten is het moeilijk om met deze complexe ziekte om te gaan en ervaren soms stress door het veranderde leven; hetzelfde geldt voor hun partners of andere mantelzorgers. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsonpatiënt.
Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen. Daarom hebben Almeerse zorgverleners zich verenigd en zich bij ParkinsonNet aangesloten.

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2.000 gespecialiseerde zorgverleners (neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers, psychologen, artsen en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het streven van ParkinsonNet is dat iedereen met Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit gebeurt onder meer door de expertise van zorgverleners te vergroten en onderlinge samenwerking te optimaliseren via scholingen, een jaarcongres en door onderzoek.

Over Parkinson

Bij de ziekte Parkinson sterven bepaalde hersencellen langzaam af. Daardoor veranderen bewegingen, uiterlijk en gedrag. Bij de ziekte vermindert geleidelijk het aantal hersencellen dat dopamine maakt. Dopamine is een stof waarmee hersencellen signalen doorgeven aan andere hersencellen. Je zou dopamine een ‘boodschapperstof’ kunnen noemen. Door het tekort aan dopamine worden signalen in de hersenen niet of niet goed doorgegeven.

Meer weten?

Kijk op www.parkinsonnet.nl bij de ‘ParkinsonNet Zorgzoeker’ voor zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson in Almere.