Leesvoor

Internist Ser Peters is op 25 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding werd hem uitgereikt door burgemeester Horselenberg van zijn woonplaats Lelystad. In een feestelijk Agora theater waren ook zijn familie, collega´s en Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis aanwezig. Peters heeft deze onderscheiding gekregen in verband met zijn bijzondere verdiensten als opleider.

flevoziekenhuis-koninkllijke-onderscheiding--ser-peters

 

 

Ser Peters stond aan de start van de opleiding Interne geneeskunde in het Flevoziekenhuis, in 2003. In  de jaren die daarop volgden heeft hij de opleiding weten uit te bouwen. Met bevlogenheid, aandacht en deskundigheid heeft hij inmiddels een groot aantal internisten opgeleid. Daarnaast heeft hij zich altijd ingezet om van het Flevoziekenhuis een opleidingskliniek te maken. Inmiddels heeft het Flevoziekenhuis een opleidingserkenning voor 9 specialismen. Peters is ook landelijk actief om de kwaliteit van de opleiding tot internist te bewaken, als lid van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten  (RGS) en lid van het Concilium Medicinae Internae.