Leesvoor

De raden van bestuur van het Flevoziekenhuis en AMC hebben per 1 mei 2014 een strategisch convenant gesloten om de reeds bestaande samenwerking te intensiveren en uit te breiden. Veel voorkomende, relatief eenvoudige behandelingen en operaties zullen daarbij vaker plaatsvinden in het Flevoziekenhuis, waardoor het AMC zich nog beter kan richten op de hoog complexe zorg. Het convenant wordt aangegaan voor minimaal drie jaar.

flevoziekenhuis-amc-ondertekening-bestuursovereenkomstDe raden van bestuur van AMC en Flevoziekenhuis. Van links naar rechts: Frida van den Maagdenberg (AMC), Marcel Levi (AMC), Maas Jan Heineman (AMC), Anita Arts (Flevoziekenhuis), Co’tje Admiraal (Flevoziekenhuis).

 Samenwerking smaakt naar meer

“De huidige samenwerking smaakt naar meer. De visie van het AMC en het Flevoziekenhuis over regionale kwaliteit en organisatie van gezondheidszorg sluiten sterk op elkaar aan. Op deze manier wordt de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor patiënten in de regio verbeterd”, aldus Marcel Levi, voorzitter van de raad van bestuur van het AMC.

“Zinnige en zuinige zorg”

“De winst van deze samenwerking is dat we onze patiënten een nog completer en hoogwaardig zorgaanbod kunnen bieden. Als patiënt krijg je de zorg die je nodig hebt, door degene die dat het beste kan, op de juiste tijd en plaats. We kunnen door deze aanpak uitstekende kwaliteit leveren, maar ook doelmatig werken en gepaste zorg leveren. Dat is goed nieuws voor de patiënt, de huisarts, de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis.

Zorg, opleiding en onderzoek

De samenwerking tussen beide ziekenhuizen richt zich op zorginhoud, opleidingen, en wetenschappelijk onderzoek. In het convenant is een aantal uitgangspunten vastgelegd, die van belang zijn in de samenwerking tussen AMC en Flevoziekenhuis. De belangrijkste zijn:

  • de patiënt is vrij in zijn/haar keuze voor een ziekenhuis;
  • het AMC richt zich vooral op hoog complexe behandelingen en het Flevoziekenhuis met name op veel voorkomende behandelingen, aangevuld met een aantal regionale speerpunten, zoals dialyse, borstkanker, darmkanker en geboortezorg.  
  • er wordt gezamenlijk een optimale invulling gegeven aan de verdere kwalitatieve en kwantitatieve groei van het Flevoziekenhuis als opleidingsziekenhuis. Het Flevoziekenhuis heeft 9 erkende opleidingen tot medisch specialist en biedt een leeromgeving aan coassistenten van het AMC.

Bestaande samenwerking

Het Flevoziekenhuis en het AMC hebben al een aantal jaar een nauwe samenwerking op het gebied van chirurgie, traumatologie en radiotherapie.

Het Flevoziekenhuis en het AMC werken nauw samen als zorgpartners voor kankerpatiënten in Almere en omgeving. In het Flevoziekenhuis is sinds 2009 het radiotherapeutisch centrum van het AMC gevestigd. Patiënten uit Almere en omgeving kunnen in Almere worden bestraald en hoeven niet meer heen en weer te reizen tussen Almere en Amsterdam.

Sinds 3 november 2009 werken de afdelingen Chirurgie van het AMC en het Flevoziekenhuis officieel samen in een chirurgische alliantie. AMC patiënten die niet per se naar een universitair medisch centrum hoeven, komen in aanmerking voor behandeling in het Flevoziekenhuis. Daardoor kunnen patiënten sneller geopereerd worden en ontstaat in het AMC meer ruimte voor hoog complexe zorg.

Onderdeel van deze samenwerking is de zogenaamde brugvakgroep: een aantal chirurgen werkt zowel in het AMC als in het Flevoziekenhuis. Dit heeft als voordeel dat de patiënt in beide ziekenhuizen door dezelfde specialist wordt behandeld. Uit onderzoek blijkt dat patiënten dat als goed en prettig ervaren. Medisch specialisten zien het als voordeel om zowel in een algemeen als in een academisch ziekenhuis hun vak te kunnen uitoefenen. Het uitwisselen van kennis en ervaring geeft bovendien een impuls aan verdere kwaliteitsverbetering van de zorg.

Verdere uitwerking

De komende tijd wordt onderzocht hoe de bestaande samenwerking tussen Flevoziekenhuis en AMC kan worden uitgebreid naar andere vakgebieden.