Minister Schippers van Volksgezondheid heeft op dinsdag 13 mei het kwaliteitsvenster van ziekenhuizen gepresenteerd. Dit venster maakt op een patiëntvriendelijke manier de kwaliteit van 10 zinvolle ziekenhuisbrede thema’s zichtbaar. Het Flevoziekenhuis hoort bij de eerste groep ziekenhuizen die het kwaliteitsvenster publiceert op de website.

flevoziekenhuis-kwaliteitsvenster

Het is voor het eerst dat patiënten in heel Nederland op dezelfde manier informatie over bijvoorbeeld risicovolle operaties, infecties, sterftecijfers en patiëntervaringen kunnen opvragen. Het kwaliteitsvenster bestaat uit ’10 online kaarten’. Op elke kaart staat een onderwerp. Als de patiënt bijvoorbeeld op de kaart ‘infecties’ klikt, verschijnt de prestatie van het ziekenhuis op het gebied van infectiepreventie. Nog belangrijker is dat de patiënt ook informatie krijgt over de betekenis van de kwaliteitsinformatie en de context ervan. Wat zegt de informatie over de kwaliteit van zorg? Hoe scoort het ziekenhuis bijvoorbeeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde of ten opzichte van vorig jaar? En hoe verklaart een ziekenhuis een minder goed resultaat en wat doet het er eventueel aan om het resultaat te verbeteren?

De ziekenhuizen bepalen jaarlijks samen welke 10 thema’s centraal staan in het kwaliteitsvenster. Bij de keuze van de tien indicatoren zijn de NPCF, cliëntenraden/patiënten, ziekenhuisbestuurders, kwaliteitsadviseurs en het bureau SiRM betrokken geweest. De 10 kwaliteitsindicatoren op een rij: patiëntervaringen, wachttijden, risicovolle operaties, controle medicijnen, werk van artsen, pijnscore, keurmerken, sterftecijfers, infecties, tevredenheid van medewerkers. Het betreft in alle gevallen bestaande informatie die al openbaar is, maar nu wel beter toegankelijk is gemaakt. De informatie in het venster wordt door de ziekenhuizen zelf beheerd en kan op ieder moment worden geactualiseerd.

Het venster wordt de komende tijd actief onder de aandacht gebracht van patiënten, onder meer via de website, wachtkamertelevisie en sociale media.

Pin It