Het Flevoziekenhuis voert in de periode van 26 mei tot 8 juli 2014 een groot onderzoek uit bij enkele duizenden patiënten die de voorgaande maanden een van onze poli’s hebben bezocht of  één of meerdere dagen in ons ziekenhuis hebben gelegen. Deze patiënten ontvangen een brief met het verzoek een online enquête in te vullen. Het onderzoek is anoniem, de antwoorden zijn niet herleidbaar naar personen. Onderzoeksbureau Mediquest voert het onderzoek voor ons uit. De uitkomsten worden door ons gebruikt om verbeteracties in te zetten om nog beter op de behoeften van onze patiënten in kunnen spelen. Lees verder

organisatie-enquete

Pin It