Leesvoor

Het jaar 2013 heeft het Flevoziekenhuis veel aandacht besteed aan kwaliteit en veiligheid en aan financiën. We werken continu aan aantoonbare kwaliteit en veiligheid, waardoor we in september de VMS (veiligheid) accreditatie behaald hebben en in juni 2014 geauditeerd voor de volledige NIAZ accreditatie (kwaliteits- en veiligheidskeurmerk voor de zorg). Het Flevoziekenhuis behaalde bovendien in 2013 als eerste Europese ziekenhuis de heraccreditatie van Planetree, het label voor mensgerichte zorg. De patiënttevredenheid is onveranderd positief gebleven: patiënten waarderen onze dienstverlening al drie jaar op een rij met een 8,3 en daar zijn we enorm blij mee.

flevoziekenhuis-voorgevel

Het Flevoziekenhuis heeft in 2013 sterk op kosten moeten sturen en er zijn maatregelen genomen om het ziekenhuis toekomstbestendig te maken. Maatregelen die soms pijnlijk zijn, wanneer ze ertoe leiden dat onze medewerkers hun baan ingrijpend zien veranderen of – in het ergste geval – kwijtraken. Onze inzet is om mensen zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk, of met stimuleringsmaatregelen vrijwillige oplossingen te vinden. Dat is tot nu toe ook gelukt.

Onveranderd blijven we in gesprek met onze belangrijkste interne en externe (zorg)partners over de koers van het Flevoziekenhuis, gezien de veranderende eisen in onze omgeving. We hebben de fundamenten gelegd voor deze koers in een nieuw meerjarenbeleid dat we hopen eind 2014 vast te stellen. Meer informatie vindt u in ons bestuursverslag over 2013.