Sinds kort kunnen huisartsen hun patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen naar het Flevoziekenhuis. ZorgDomein biedt voordelen voor patiënt, huisarts en ziekenhuis. Daarom heeft het Flevoziekenhuis fors geïnvesteerd in de implementatie van de verwijsapplicatie. Het project is gerealiseerd in samenwerking met huisartsen uit de directe omgeving.

zorgdomeinFoto:
Anita Arts (links, bestuursvoorzitter Flevoziekenhuis), Bert Groot Roessink (lid raad van bestuur Zorggroep Almere) en Rianne Quak (rechts, directeur ZorgDomein), ‘toosten’ op de start van het digitaal verwijzen door huisartsen naar het Flevoziekenhuis. Ook de vrijgevestigde huisartsen in Almere en omgeving maken gebruik van ZorgDomein.

ZorgDomein biedt huisartsen een helder overzicht over de zorg die het Flevoziekenhuis kan leveren: de beschikbare zorg, maar ook inzicht in de toegangstijden, geldende verwijsafspraken én protocollen tussen medisch specialisten en huisartsen. Het Flevoziekenhuis ontvangt via ZorgDomein goed leesbare en kwalitatief goede verwijzingen.

Passend zorgaanbod, juiste spreekuur

Samen kiezen huisarts en patiënt het best passende zorgaanbod. Hierdoor komt de patiënt direct op het juiste spreekuur binnen het Flevoziekenhuis terecht. Vervolgens zendt de huisarts via ZorgDomein relevante gegevens zoals de verwijsbrief digitaal naar het ziekenhuis. De patiënt krijgt van de huisarts geen verwijsbrief meer mee, maar een zogeheten ‘patiëntenbericht’ waarop alle relevante informatie staat over het maken van afspraken en de eventuele voorbereidingen op het polikliniekbezoek.

Elektronisch patiëntendossier

In het Flevoziekenhuis worden zowel de verwijzing als de verwijsbrief automatisch digitaal opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier. Hierdoor beschikt de polikliniek al bij het maken van de afspraak over de juiste informatie om de patiënt op het juiste spreekuur in te plannen. Indien nodig kunnen ook al meerdere afspraken achter elkaar worden gepland. Het consult zelf wordt nog effectiever omdat de medisch specialist vooraf alle informatie bij de hand heeft.

Toekomst

De nieuwe digitale verwijzingen geven meer informatie over de kwaliteit van het huidige verwijsproces: komt de patiënt bijvoorbeeld altijd direct op de juiste plek in het ziekenhuis terecht? Bovendien is ZorgDomein een belangrijk hulpmiddel om onderlinge afspraken en protocollen vast te leggen.
De komende maanden gaan huisartsen van Zorggroep Almere en vrijgevestigde huisartsen hierover in gesprek met medisch specialisten uit het Flevoziekenhuis om samen de zorg voor de patiënt verder te verbeteren.

Pin It