De Spataderkliniek van het Flevoziekenhuis heeft opnieuw het Spataderkeurmerk van De Hart&Vaatgroep ontvangen. Sinds deze week kunnen patiënten en verwijzers op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg zien welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra het  Spataderkeurmerk 2014 ontvangen. De criteria voor het keurmerk zijn voor 2014 aangescherpt vergeleken met de vorige keer en aangepast aan nieuwe inzichten. Naast het Spataderkeurmerk heeft het Flevoziekenhuis ook het Vaatkeurmerk van De Hart&Vaatgroep gekregen.

flevoziekenhuis-spataderkeurmerk2014

Vaatchirurg Laurens Huisman ziet het Spataderkeurmerk als een erkenning voor het feit dat de Spataderkliniek goede zorg levert aan patiënten met spataderen. “De intensieve samenwerking tussen dermatoloog en vaatchirurg in de Spataderkliniek biedt vooral voor patiënten met chronische spataderklachten een echte meerwaarde”, legt de vaatchirurg uit. “Wij zien deze patiënten gezamenlijk en kijken vanuit twee verschillende specialismen naar de oorzaken en behandelingen van hun klachten. Dat levert nog betere zorg op”, aldus Laurens Huisman.
Eind oktober verhuist de Spataderkliniek vanuit het poli B-gebouw op het parkeerterrein naar het hoofdgebouw van het Flevoziekenhuis. De kliniek word gehuisvest naast de polikliniek Dermatologie op de tweede verdieping.

Waarom een Spataderkeurmerk?

Dit keurmerk van De Hart&Vaatgroep helpt patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis of behandelcentrum waar goede spataderzorg wordt aangeboden.  Om het Spataderkeurmerk te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en -laboranten. De Hart&Vaatgroep vindt het belangrijk dat mensen met spataderen weten waar goede zorg wordt geboden.

De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl. Het Spataderkeurmerk 2014 is in samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest uitgevoerd.

Pin It