Leesvoor

Het Flevoziekenhuis biedt goede en veilige zorg. Dat bevestigt het besluit van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) om het Flevoziekenhuis de ziekenhuisbrede accreditatie te verlenen. Hiermee spreekt het NIAZ zijn vertrouwen uit over de kwaliteit en veiligheid van zorg in het Flevoziekenhuis. Co’tje Admiraal, lid van de raad van bestuur: “De afgelopen jaren is in het Flevoziekenhuis hard gewerkt aan een kwaliteitssysteem. Er is geïnvesteerd in een eenduidige manier van werken en een continue verbetercultuur. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een hoge kwaliteit en kijken steeds weer hoe zaken anders, beter en veiliger kunnen.”

niaz-accreditatie