De stomazorg van het Flevoziekenhuis voldoet aan de normen van goede stomazorg van de Nederlandse Stomavereniging. De vereniging heeft deze normen ontwikkeld samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen. De stomazorg van het Flevoziekenhuis is onlangs getoetst aan deze normen en goed bevonden.

flevoziekenhuis-stomazorgwijzer

De kwaliteit van de stomazorg is toegenomen door de Stoma Zorgwijzer van de Nederlandse Stomavereniging, waarin het Flevoziekenhuis ook is opgenomen. “Er zijn hoge kwaliteitseisen voor het behandelteam, begeleiding, informatievoorziening, protocollering, nazorg en scholing”, licht stomaverpleegkundige Anna Kapitein toe. “Het is mooi dat we daarvoor nu weer erkenning hebben gekregen door middel van de vermelding en het vinkje in de Stoma Zorgwijzer. Wij zijn trots op deze erkenning van de Nederlandse Stomavereniging.”

Stomapoli
Het Flevoziekenhuis beschikt over een speciale Stomapoli, waarin een vijftal gespecialiseerde stomaverpleegkundigen werken. De stomaverpleegkundigen begeleiden hun patiënten intensief, zowel vóór de operatie, tijdens de ziekenhuisopname als na het ontslag van de patiënt. Zij geven uitleg en instructie over stomazorg en adviseren bij stoma- en huidproblemen. Daarnaast begeleiden zij de patiënt bij sociale en emotionele problemen die het gevolg zijn van een stoma. Ook geven de stomaverpleegkundigen voorlichting en adviezen aan (wijk)verpleegkundigen en (huis)artsen.

Stoma Zorgwijzer
Het Flevoziekenhuis doet sinds halverwege 2012 mee aan de Stoma Zorgwijzer, een nieuwe website die stomadragers betrouwbare informatie biedt over de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen. Doel van de Stoma Zorgwijzer is om de (toekomstige) stomadrager inzicht te verlenen in hoe de stomazorg in een bepaald ziekenhuis georganiseerd is en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van de Nederlandse Stomavereniging.

 

Pin It