Het Flevoziekenhuis gaat samenwerken met Saltro bij de uitvoering van de onderzoeken voor de huisartsen van Zorggroep Almere. Saltro is een organisatie die onder meer laboratorium- en functieonderzoek uitvoert. Zorggroep Almere heeft besloten de onderzoeken in opdracht van de huisartsen– die nu grotendeels door het Flevoziekenhuis worden uitgevoerd – in de toekomst plaats te laten vinden onder regie van Saltro. Het laboratoriumonderzoek dat plaatsvindt op verzoek van de huisartsen van Zorggroep Almere gaat grotendeels over naar Saltro. “Het Flevoziekenhuis had dit onderzoek graag voortgezet. We respecteren het besluit van Zorggroep Almere. We blijven een deel van de eerstelijns diagnostiek verzorgen. Het is in het belang van de patiënt dat we deze samenwerking tot een succes maken. Daar zetten we onze schouders onder”, aldus Anita Arts, voorzitter raad van bestuur van het Flevoziekenhuis.

Het Flevoziekenhuis stelt binnen de samenwerking met Saltro en Zorggroep Almere het belang van de patiënt centraal en werkt vanuit de volgende doelstellingen:

  1. Een prima service aan patiënten en huisartsen;
  2. Een kwalitatief uitstekende en snelle uitvoering van onderzoeken op de plek waar dat het beste kan;
  3. Een goede uitwisseling van gegevens tussen de betrokken partijen;  
  4. Het voorkomen dat onderzoeken onnodig worden herhaald;

priklab

Eerstelijns diagnostiek

Het besluit van Zorggroep Almere heeft betrekking op de zogenaamde eerstelijns diagnostiek: onderzoek dat op verzoek van de huisarts plaatsvindt. De tweedelijns diagnostiek (onderzoek dat plaatsvindt in het ziekenhuis nadat de patiënt is verwezen door de huisarts) voert het Flevoziekenhuis uiteraard zelf uit. Dit geldt ook voor onderzoek op verzoek van huisartsen die niet verbonden zijn aan Zorggroep Almere. Overigens heeft en houdt de patiënt altijd keuzevrijheid. Patiënten van de huisarts die er zelf voor kiezen hun onderzoek (bijvoorbeeld bloedafname) in het  Flevoziekenhuis te laten uitvoeren, blijven van harte welkom.

Voorlopige afspraken

Het Flevoziekenhuis blijft een deel van het onderzoek voor de huisartsen uitvoeren onder regie van Saltro. Het  gaat om beeldvormend onderzoek (röntgen, CT-scan en MRI). De  zwangerschapsechografie binnen het gezamenlijke Centrum voor Geboorte en Zwangerschap wordt zelfstandig gedaan door het Flevoziekenhuis. Verder voert het Flevoziekenhuis spoedonderzoek buiten kantooruren uit. Tenslotte gaan de medisch specialisten van het Flevoziekenhuis op verzoek van Saltro de uitkomsten van functieonderzoek beoordelen.

Pin It