‘Alert Online’ is de landelijke awareness campagne van en voor overheid, zorg  en bedrijfsleven over veilig omgaan met digitale informatie. Het doel van de campagne is het ‘cyber security bewustzijn’, op het werk en thuis,  te vergroten. De campagne loopt van 27 oktober tot 6 november. Ook het Flevoziekenhuis doet mee en vraagt speciale aandacht van medewerkers voor het veilig omgaan met informatie. Meer informatie: www. alertonline.nl.

alert-online

Het Flevoziekenhuis heeft veel aandacht voor het veilig omgaan met informatie. Het beleid voor informatieveiligheid is vastgesteld en vastgelegd in onder meer de Gedragscode. Hierin staan alle afspraken waaraan medewerkers zich moeten houden. Medewerkers attenderen elkaar op het naleven ervan en melden eventuele (bijna) incidenten. Het ziekenhuis heeft een security officer in dienst.

Pin It