Het Flevoziekenhuis onderscheidt zich ten opzichte van andere ziekenhuizen in de waarborgen rond de medische zorg. Dat is een van de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’ van Elsevier. Volgens het weekblad behoort het Flevoziekenhuis tot een kopgroep van 16 ziekenhuizen die de afgelopen vijf jaar bovengemiddeld presteren. Elsevier geeft het Flevoziekenhuis daarvoor de hoogste score van 4 bolletjes.

elsevier03

Het eindoordeel van Elsevier over de Nederlandse ziekenhuizen is gebaseerd op twee onderdelen, namelijk patiëntgerichtheid en medische zorg. Bij patiëntgerichtheid gaat het om de dienstverlening – van praktische service tot voorlichting over ingrepen - aan de patiënt door het ziekenhuis, en om de vraag of de wachttijden niet te lang zijn. Het Flevoziekenhuis krijgt daarvoor een score van 3 bolletjes

Voorbeeld

Bij medische zorg gaat het om de veiligheid van de patiënt – of alles rond het medisch handelen zorgvuldig is geregeld – en om de effectiviteit, of ziekenhuizen werken volgens de geldende inzichten. Volgens Elsevier is het Flevoziekenhuis hierin dus een voorbeeld voor andere ziekenhuizen: score 4 bolletjes.

Het onderzoek

Met ondersteuning van bureau SiRM beoordeelde Elsevier 91 Nederlandse ziekenhuizen op 515 punten. De kwaliteitseisen die Elsevier daarbij stelt zijn: veilig, nauwgezet en up-to-date in de medische zorg, betrouwbaar en solide als organisatie, en optimaal als begeleider en voorlichter van de patiënt.

Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk behaalde gemeten over de jaren 2010 tot en met 2014 overigens de hoogste eindscore van alle ziekenhuizen.

Pin It