Patiënten met staar kunnen in het Flevoziekenhuis rekenen op uitstekende zorg en dienstverlening. Het ziekenhuis ontving donderdag 27 november het kwaliteitscertificaat voor Cataract (Staar) van Het Oogzorgnetwerk. Het Flevoziekenhuis beschikt ook over hetzelfde kwaliteitscertificaat voor Maculadegeneratie. Met het behalen van het certificaat Cataract is de kwaliteit van de afdeling Oogheelkunde voor patiënten met staar inzichtelijk gemaakt: de afdeling presteert bovengemiddeld op de staarbehandeling en voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die aan de oogheelkundige zorg worden gesteld.

oogheelkunde-cataract-certificaat

“Wij zijn natuurlijk heel blij en trots dat wij dit tweede certificaat binnen hebben”, zegt oogarts Marjolein Ronday van het Flevoziekenhuis. “Al onze medewerkers zijn enorm betrokken bij de patiënten en bij het zorgproces. Gezamenlijk proberen wij een echte verbetercultuur te creëren en te leren van de resultaten van onze behandeling. Het is mooi dat dit door een onafhankelijke toetsing wordt gezien en bevestigd.”

Goed geolied zorgproces

Door de betrokkenheid en het samenspel van de medewerkers van Oogheelkunde is er volgens Het Oogzorgnetwerk sprake van een goed geolied zorgproces. Daarbij is de wachttijd kort, zowel voor een bezoek aan de polikliniek als voor een operatie. In het proces is bovendien veel aandacht voor het voorlichtingsmateriaal en de wijze van voorlichten van patiënten, met folders, filmpjes en de inzet van een cataractconsulente.

Deze bevindingen zijn vastgesteld door een team van professionals die dagelijks bij de zorg en behandeling van oogheelkundige patiënten zijn betrokken, maar niet werkzaam zijn in het Flevoziekenhuis. Zij hebben voor Het Oogzorgnetwerk de verschillende onderdelen van het zorgproces (polikliniek, dagverpleging en operatiekamer) bezocht en beoordeeld.

oogheelkunde-certificaat-cataract-overhandiging

Foto:
Anita Arts (voorzitter raad van bestuur Flevoziekenhuis) ontvangt het kwaliteitscertificaat Cataract
uit handen van Kees Sol (lid raad van bestuur Het Oogziekenhuis Rotterdam).

Vervolgstap

De afdeling Oogheelkunde ziet het behalen van het certificaat als een mooie vervolgstap en zet zich in om ook de kwaliteitscertificaten voor de behandeling van glaucoom en diabeteszorg van Het Oogzorgnetwerk te behalen.

Het Oogzorgnetwerk

Het Oogzorgnetwerk is een samenwerkingsverband tussen verschillende oogheelkundige afdelingen in Nederland om de oogheelkundige zorg verder te professionaliseren en is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Het Flevoziekenhuis neemt deel aan dit samenwerkingsverband.

De Oogzorgnetwerkpartners die aantoonbare kwaliteit leveren zijn te herkennen aan een speciaal beeldmerk.

Pin It