Leesvoor

Op 6 januari 2015 start het Flevoziekenhuis met een nieuwe revalidatiegroep Herstel & Balans. Het revalidatieprogramma helpt (ex-)kankerpatiënten om te gaan met de gevolgen van hun ziekte. De revalidatie bestaat uit een combinatie van training en psychische begeleiding. Aanmelden is mogelijk bij de afdeling Fysiotherapie, via telefoonnummer (036) 868 8814.

herstelenbalans04

Veel mensen in Nederland leven met de gevolgen van kanker. Klachten als vermoeidheid, slechte conditie en verminderde emotionele stabiliteit, komen veel voor. Het revalidatieprogramma Herstel & Balans helpt hierbij. Fysiotherapeut Stefanie Heerooms in het Flevoziekenhuis: “Al in 2007 zijn we met het revalidatieprogramma in het Flevoziekenhuis gestart. Dus we hebben al veel deelnemers gehad die zich duidelijk beter zijn gaan voelen en minder vermoeidheidsklachten hebben. Juist de combinatie van lichamelijke training en psychische begeleiding blijkt effectief.”

Het revalidatieprogramma

De revalidatie bestaat uit een combinatie van training en begeleiding. Deelnemers volgen drie maanden lang twee keer per week fitnesstraining en groepssport. Iedereen traint op eigen niveau en werkt aan de eigen specifieke klachten.
De begeleiding is in handen van speciaal opgeleide fysiotherapeuten. Daarnaast bespreken de deelnemers samen met een maatschappelijk werkster in een serie bijeenkomsten verschillende onderwerpen die met kanker te maken hebben. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, omgaan met emoties of spanning en ontspanning.

Over Herstel & Balans

Herstel & Balans is een nationaal revalidatieprogramma voor mensen met kanker. Jaarlijks nemen in Nederland ruim drieduizend mensen eraan deel. Het Flevoziekenhuis heeft als enige instelling in Flevoland een licentie verkregen om het programma aan te bieden. Ook in april en september start een revalidatiegroep.
Het is per zorgverzekering verschillend in hoeverre Herstel & Balans vergoed wordt.
Meer info: www.herstelenbalans.nl.