Om fouten bij het voorschrijven van medicijnen te helpen voorkomen, adviseert het Flevoziekenhuis aan patiënten om hun huisapotheek toestemming te geven voor de inzage van hun medicijngegevens. Dit kan ook via een formulier van het Flevoziekenhuis, of via de website www.ikgeeftoestemming.nl.
Vanwege de overgangsperiode om deze toestemming te organiseren, adviseert het Flevoziekenhuis daarnaast aan al haar patiënten om de komende maanden een actueel medicatie-overzicht mee te nemen bij elk polikliniekbezoek, geplande of spoedopname.

veiligheid-medicatieoverzicht

Als er geen toestemming voor inzage is gegeven, kan een zorgverlener niet zien welke medicijnen iemand gebruikt - ook niet in spoedgevallen. Patiënten die geen toestemming willen of kunnen geven, moeten zelf een actueel medicatie-overzicht meenemen bij elk polikliniekbezoek, geplande of spoedopname.

Om veilig medicijngebruik mogelijk te maken, moet uw arts weten welke medicijnen iemand gebruikt en in welke dosering. Uw arts kan dan rekening houden met allergieën, intoleranties of contra-indicaties die in uw medicatiedossier vermeld staan. De apotheker, die u uw medicijnen verstrekt, controleert vervolgens of deze medicijnen in de voorgeschreven hoeveelheid geschikt zijn voor u.

Actueel medicatie-overzicht

U kunt zelf zorgen voor een kloppend en compleet medicatie-overzicht door bij uw huisapotheek door te geven wanneer u medicijnen gebruikt die u zonder recept kunt kopen (pijnstillers, kruidenmiddelen bij depressie, homeopathische medicijnen, vitamine-supplementen, voedingspreparaten, crèmes en zalven).
Ook is het belangrijk te melden als u medicijnen niet meer of in een andere dosering gebruikt. Het is verder van belang om bijwerkingen van medicijnen te bespreken met uw apotheker. Tot slot is een zwangerschap, het geven van borstvoeding, een chronische ziekte of als u onder behandeling bent van de trombosedienst, van belang voor een compleet en actueel medicatieoverzicht.
Zorg ervoor dat de gegevens bij de apotheek altijd actueel zijn. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor inzage in uw medicijngegevens, dan kan de zorgverlener op elk moment in de behandeling over de juiste gegevens beschikken.
Het is altijd mogelijk om een medicatie-overzicht aan te vragen bij uw huisapotheek.

Meer informatie

Meer weten of het formulier downloaden? Kijk op: www.flevoziekenhuis.nl/veiligheid

Pin It