Leesvoor

Door intensieve samenwerking en nieuwe afspraken tussen de specialismen Neurologie, Radiologie en de Spoedeisende hulp, is de afgelopen maand een recordtijd gerealiseerd in de opvang van patiënten met een beroerte: een patiënt met acuut CVA was binnen 11 minuten klaar voor trombolyse, vanaf moment van aankomst. De minst snelle tijd deze maand betrof 24 minuten (2013 gemiddeld: 31 minuten). De landelijke doelstelling is binnen 35 minuten.

flevoziekenhuis-cva-trombolysepotocol

Voor iedereen, die een beroerte of CVA (Cerebrovasculaire Aandoening) krijgt, geldt dat deze – indien mogelijk – binnen een uur getrombolyseerd moet worden
om de lichamelijke en geestelijke gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Er sterven namelijk 1,9 miljoen neuronen in de hersenen af, bij iedere minuut vertraging in de behandeling van een acuut CVA.

Aangescherpte afspraken

Bij het vermoeden van een CVA doet het ambulance personeel onderweg al melding en geeft een indicatie van de aanrijdtijd. Ondertussen gaat een team van een SEH-verpleegkundige, SEH-arts en arts-assistent Neurologie klaar staan voor opvang van de patiënt en wordt een CT-kamer gereserveerd en klaargemaakt. Er moet eerst een CT-scan worden gemaakt worden om te zien of er bloedingen hebben plaatsgevonden, anders mag er geen trombolyse plaatsvinden. Er zijn ook andere redenen waarom een patiënt geen trombolyse kan krijgen. Na de trombolyse wordt de patiënt opgenomen op afdeling Neurologie.

Samenwerkingsafspraken

Ook nadat een patiënt een beroerte heeft gehad, kan hij of zij rekenen op snelle, samenhangende en transparante zorg. Hiervoor hebben GGD Flevoland, het Flevoziekenhuis, Revalidatiecentrum De Trappenberg (onderdeel van Merem behandelcentra), Zorggroep Almere, de vrijgevestigde huisartsen en zorgverzekeraar Achmea samenwerkingsafspraken gemaakt. Hierdoor krijgen CVA-patiënten de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats.

Een CVA herkennen

Verschijnselen als plotselinge verlamming van arm of been, spraakstoornissen, een scheef gelaat of stoornissen van de ogen kunnen duiden op een beroerte. Bel bij vermoeden van een beroerte onmiddellijk 112.