Het Flevoziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding van ziekenhuiszorg. Alle patiënten kunnen dus bij het Flevoziekenhuis terecht. Met een campagne ‘Onbezorgd verzekerd’ wil het Flevoziekenhuis patiënten wijzen op de voor- en nadelen van goedkope verzekeringen, de zogenaamde selectieve of budgetpolissen.
Centraal in deze campagne staat een animatie die uitleg geeft over goedkope verzekeringen. Voor de animatie en informatie over zorgkosten, budgetpolissen en tips bij het kiezen: www.flevoziekenhuis.nl/onbezorgdverzekerd

Anita Arts, voorzitter raad van bestuur van het Flevoziekenhuis: “Tegenwoordig zijn er veel goedkope verzekeringen op de markt. Mensen met zo'n verzekering kunnen dan niet altijd in het ziekenhuis van hun keuze terecht. Hiervoor betalen zij een lagere premie, maar kunnen vaak niet meer in het ziekenhuis naar keuze terecht zonder zelf extra bij te betalen. Of soms kunnen zij alleen voor bepaalde behandelingen niet in het ziekenhuis naar keuze terecht. We zien het als onze taak om onze patiënten hiervan bewust te maken en te voorkomen dat zij de ziekenhuisrekening als verrassing ervaren.”

Wees voorbereid op ziekenhuiskosten

Het advies van het Flevoziekenhuis aan patiënten is om voorafgaand aan een afspraak of behandeling in het ziekenhuis hun zorgverzekering te raadplegen of de polikliniek afspraak of verwachte behandeling wel wordt vergoed.

Overstappen op een andere zorgverzekering kan eenmaal per jaar. De bestaande verzekering moet vóór 1 januari 2015 worden opgezegd, de nieuwe moet vóór 1 februari 2015 worden afgesloten.
Pin It