Sinds 26 januari 2015 is de afsprakensite mijnFlevoziekenhuis.nl, op een Windows-desktopcomputer, uitsluitend te bekijken met de meest recente (versies van) webbrowsers. Dit heeft te maken met een technische update, die ervoor zorgt dat wij optimaal de veiligheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen. De site is optimaal te gebruiken met de vaak gebruikte webbrowsers Internet Explorer (versie 11), Google Chrome en Mozilla Firefox.

Apple-apparaten, tablets en smartphones ondervinden geen hinder van de update; deze zijn vrijwel altijd al bijgewerkt naar recente versies van webbrowsers.

Pin It