Het project ‘ pdf Thuisdialyse (120 KB) ’ van het Dialysecentrum Flevoziekenhuis is genomineerd voor de Spirit of Planetree Award 2015.  Het project is een van de 10 nominaties en gekozen uit 73 inzendingen. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van cliëntenraden, zorgmedewerkers en deskundigen uit de zorgsector (Skipr) gaat de nominaties beoordelen. U kunt ook stemmen!  Geef ons uw stem op www.planetree.nl ! Planetree is het internationale concept voor mensgerichte zorg dat het Flevoziekenhuis heeft omarmd. Het ziekenhuis mag sinds 2010 het Planetree-label voeren.

Daar waar momenteel in Nederland thuis-hemodialyse is voorbehouden aan de meest stabiele, gezonde en vitale patiëntengroep, gooit het Dialysecentrum van het Flevoziekenhuis rigoureus het roer om. Onder het motto “dialyseren doe je thuis, tenzij…” is het in Flevoland mogelijk om uiteindelijk aan minimaal 70% van alle patiënten thuis-hemodialyse aan te bieden, met aanwezigheid van optimale verpleegkundige zorg ter plekke. Patiënten die thuis dialyseren  kunnen gemakkelijker overgaan tot vaker en langer dialyseren. Dit draagt zonder twijfel  bij aan verbetering van gezondheid, vermindering van complicaties en ziekenhuisopnames en afname van medicatiebehoefte. De veiligheid wordt  geborgd door unieke, continue online monitoring van het behandelproces op afstand. Daarnaast wordt, door gebruik te maken van allerlei eHealth oplossingen, de dialysepatiënt en dialyseverpleegkundige ter plekke de mogelijkheid geboden de specialist of collega-verpleegkundigen in het centrum te consulteren in beeld en geluid.

Ook de kwaliteit van leven neemt toe: de patiënt hoeft niet 3 keer per week (of vaker) op een vast tijdstip naar het ziekenhuis, heeft een flexibeler dialyseschema dat meer is aangepast aan het levensritme van de patiënt en heeft geen wacht- en reistijden meer.
Vier dialysepatiënten is gevraagd om zitting te nemen in een klankbordgroep. Zij hebben in drie bijeenkomsten kritisch meegedacht over de gemaakte plannen en de wijze waarop een ‘ideale’ thuisdialyse er volgens de patiënt uit zou moeten zien. Ook de communicatie hierin, naar patiënten toe, was een belangrijk item. De projectgroep, bestaande uit een aantal teamleden van het dialysecentrum, hecht veel waarde aan de mening van deze klankbordgroep.
Pin It