Leesvoor
In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen zoveel moeite met lezen en schrijven dat zij medicijnvoorschriften niet goed begrijpen en niet correct toepassen. Zij hebben mede daardoor minder kennis over ziekte en gezond leven, zijn vaker ziek en maken meer gebruik van zorg. Dit heeft privé en op het werk grote gevolgen.
De Alliantie gezondheid en geletterdheid wil hier iets aan doen. Zeventien organisaties – waaronder het Flevoziekenhuis – tekenden daarom woensdag een zogenaamde ‘pledge’, een plechtige belofte; zij beloven hiermee laaggeletterdheid actief aan te pakken in de omgeving waar mensen wonen, leren, werken en zorg ontvangen.

Betere gezondheid door lezen en schrijven


Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 556 miljoen euro, waarvan 127 miljoen te maken heeft met gezondheidszorg. Uit onderzoek blijkt dat het welzijn van mensen die slecht lezen en schrijven (laaggeletterden) sterk verbetert als zij hun taalvaardigheden verbeteren. Zij voelen zich gezonder, kunnen beter voor zichzelf zorgen, zijn sociaal actiever en gelukkiger. Op het werk zorgen de betere taalvaardigheden bijvoorbeeld voor meer (fysieke) veiligheid omdat veiligheidsinstructies goed worden begrepen. Voor de werkgever levert de taalscholing een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim op.

Organisaties slaan de handen ineen   

Met hun handtekening onder deze pledge ‘Alles is gezondheid’ beloven de alliantiepartners om samen te werken aan het vinden van meer cursisten en vrijwilligers voor taalscholing. De volledige tekst van deze plechtige belofte is te vinden op de website www.lezenenschrijven.nl en www.allesisgezondheid.nl. Dit initiatief is genomen in het kader van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid, een initiatief van onder meer het ministerie van VWS.

Aandacht voor laaggeletterden in het Flevoziekenhuis

Anita Arts, voorzitter raad van bestuur van het Flevoziekenhuis, over het ondertekenen van de belofte: “Dagelijks merken onze zorgverleners dat informatie over een behandeling, onderzoek of medicijngebruik niet voor iedereen goed te begrijpen is. Onze zorgverleners proberen mensen die hier moeite mee hebben te helpen. Dit doen zij door in zo eenvoudig mogelijk Nederlands, met modellen van bijvoorbeeld het menselijk lichaam of met behulp van filmpjes, te vertellen wat er aan de hand is en welke behandeling zij hierbij adviseren. Daarnaast kunnen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven elke woensdag terecht bij het Taal spreekuur. Hier bespreken en verwijzen Taalvrijwilligers naar cursussen, wijkinitiatieven of opleidingen die bij de geïnteresseerde passen. Wij proberen hiermee zo veel mogelijk mensen te helpen.”

Stichting Lezen & Schrijven


In elke gemeente, in elke organisatie zijn mensen die niet voldoende kunnen lezen en schrijven. Zij verdienen een tweede kans. Een kans op een gezond en gelukkig leven, ook voor hun kinderen. Stichting Lezen & Schrijven helpt bij taalscholing voor volwassenen en weet hoe je taalachterstanden bij kinderen kunt voorkomen.