De afdeling Diëtetiek heeft een unieke positie gekregen in de uitvoering van het klinische voedingsbeleid van het Flevoziekenhuis. De diëtisten hebben op basis van hun specifieke kennis en ervaring een leidende rol in het beleid, in plaats van een consultatieve rol. De raad van bestuur en de medische staf van het ziekenhuis hebben de nieuwe beleidslijn, die 1 februari 2015 is ingegaan, bekrachtigd.

Volgens Koen de Blok, internist-nefroloog en lid van de Ziekenhuiscommissie Voedingsbeleid van het Flevoziekenhuis, is de aanpassing van de rol van de afdeling Diëtetiek een bewuste keus: “Onze diëtisten zijn op hoog niveau geschoold en bijgeschoold op hun specialistische deelgebieden. Hun adviezen dragen bij aan de doelstelling van het ziekenhuis voor het geven van optimale voeding.”
In de beleidslijn over de klinische voeding staat ook dat een voedingsvoorstel van een diëtist uitsluitend op basis van goede argumenten van de hoofdbehandelaar kan worden aangepast.

‘Overruled’
De aanscherping van het voedingsbeleid is een initiatief van de Ziekenhuiscommissie Voedingsbeleid. Zij signaleerden een probleem met betrekking tot de consultatieve rol van de diëtist, die relatief eenvoudig ‘overruled’ kon worden door het behandelteam. Volgens de commissie kwam dat niet ten goede aan de doelstelling van het geven van optimale voeding. Onder het motto ‘laat iedereen doen waar hij of zij echt goed in is’, heeft de Ziekenhuiscommissie Voedingsbeleid daarom gekozen voor de nieuwe beleidslijn.
Pin It