KNO arts in het Flevoziekenhuis Markus Oei was op 8 april te gast bij een werkbezoek van minister Schippers. De minister bezocht ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. Daar liet zij zich informeren over 2 initiatieven rond patiëntencommunicatie: Inforium, dat is ontwikkeld door Markus Oei en de ‘digitale poli’, die Clasien van der Houwen, gynaecoloog in de Tjongerschans, ontwikkelde voor patiënten met bekkenbodemproblemen. De minister toonde zich zeer geïnteresseerd in deze initiatieven.

oei schippers

Beide initiatieven dragen bij aan de door de minister gewenste transparantie in de zorg. Als patiënten beter zijn geïnformeerd, kunnen zij hun beslissingen over hun behandeling beter overzien. Shared decision making krijgt zo meer inhoud en dat is waar de minister voor pleit.

Markus Oei heeft zich tot doel gesteld gedeelde besluitvorming mogelijk te maken om de patiënt meer grip te geven op zijn of haar ziekte. Kennisoverdracht naar de patiënt is hierbij een cruciale factor. Inforium is een zeer simpele en veilige methode om betrouwbare, multimediale informatie op maat bij de patiënt in de mailbox te brengen. Inforium wordt al gebruikt op de polikliniek KNO. Meerdere vakgroepen in het Flevoziekenhuis hebben belangstelling voor het systeem getoond. Momenteel wordt onderzocht of en op welke wijze Inforium ook elders kan worden toegepast in het Flevoziekenhuis.

De minister heeft aangegeven aan het werkbezoek graag een vervolg te willen geven.


Pin It