Sinds medio maart maakt het Flevoziekenhuis officieel gebruik van het Landelijk Schakel Punt (LSP). Via het LSP kunnen medisch specialisten, apothekers en zorgverleners de medicatiegegevens van patiënten inzien. Dit kan echter alleen als u toestemming heeft gegeven. Voor iedereen die medicijnen gebruikt, is het verstandig om toestemming te geven. Op dit moment heeft slecht 23% van de Almeerders toestemming gegeven. Ook is het belangrijk om uw medicatie-overzicht zo actueel mogelijk te houden.

zorg computer

Waarom is inzage in medicatiegegevens belangrijk?
Het is voor zorgverleners om verschillende redenen belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarmee kunnen fouten voorkomen worden bij het voorschrijven van medicijnen. Ten eerste kan men vooraf controleren of uw nieuwe medicatie goed samengaat met de andere medicijnen die u gebruikt. Bijvoorbeeld bij allergieën of wanneer bepaalde medicijnen elkaar tegenwerken. Ten tweede is dit prettig wanneer u onverwacht bij een andere apotheek medicijnen moeten halen, of als u wordt opgenomen in een (ander) ziekenhuis.

Geef toestemming
Toestemming verlenen kan via een toestemmingsformulier. U kunt het toestemmingsformulier bij uw apotheek invullen en inleveren. Ook in het Flevoziekenhuis zijn bij de poliklinieken formulieren beschikbaar.
Online toestemming geven kan via www.ikgeeftoestemming.nl. Het is altijd mogelijk om de toestemming weer in te trekken. Ook is het mogelijk om bepaalde delen van het dossier niet toegankelijk te maken. De beschikbaarheid van gegevens bepaalt u zelf.

Geen toestemming?
Als u geen toestemming voor inzage heeft gegeven, kan een zorgverlener niet zien welke medicijnen u gebruikt - ook niet in spoedgevallen. Als u geen toestemming wilt of kunt geven, moet u zelf een actueel medicatie-overzicht meenemen bij elk polikliniekbezoek, geplande of spoedopname.

Actueel medicatie-overzicht
U kunt zelf bijdragen aan een correct en compleet medicatie-overzicht door bij uw huisapotheek door te geven wanneer u medicijnen gebruikt die u zonder recept kunt kopen, wanneer u bijwerkingen heeft of een andere dosering van uw medicijnen gebruikt dan u in eerste instantie met uw arts had afgesproken. Het is altijd mogelijk om een medicatie-overzicht aan te vragen bij uw huisapotheek.

Wat is het Landelijk Schakel Punt?
Het Landelijk Schakelpunt (LSP) regelt de verbinding tussen de gegevens die afzonderlijke zorgverleners van hun patiënten hebben. Ziekenhuizen, apothekers en huisartsen kunnen alleen gegevens inzien wanneer een patiënt onder behandeling valt van de desbetreffende zorgverlener.
Het LSP wordt beheerd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De verbinding voldoet aan de landelijke eisen voor veiligheid en privacy.

Meer informatie en formulier
Wilt u tips over het actueel houden van uw medicatie-overzicht of het toestemmingsformulier downloaden? Kijk op: www.flevoziekenhuis.nl/veiligheid.


Pin It