In het kader van KRACHT on Tour bracht minister Jet Bussemaker (Emancipatie) vanmiddag een werkbezoek aan het Flevoziekenhuis. Het doel van KRACHT on Tour is om het talent van vrouwen in de regio beter te benutten en hun financiële zelfstandigheid te vergroten. In Nederland is meer dan de helft van de vrouwen niet economisch zelfstandig. En ook in Flevoland kan een op de twee vrouwen financieel niet op eigen benen staan. Reden voor de minister om afspraken te maken met bedrijven over wat zij gaan doen om de kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het gaat daarbij o.a. om het Flevoziekenhuis, ROC Flevoland, Hogeschool Windesheim en accountantskantoor Hoogwoud & van Haga.

bussemaker

Bussemaker ging tijdens het werkbezoek aan het ziekenhuis in gesprek met raad van bestuur, HR-manager en verpleegkundigen die werkzaam zijn in het ziekenhuis, over thema’s als financiële zelfstandigheid en de rol van de werkgever bij een goede combinatie van arbeid en zorg. Het Flevoziekenhuis neemt verschillende maatregelen om de combinatie van arbeid en zorg te faciliteren. Zo is er de mogelijkheid van kinderopvang binnen de muren van het ziekenhuis. De raad van bestuur bestaat volledig uit vrouwen en de raad van toezicht voor 50%. Ook in managementfuncties en onder medisch specialisten zijn vrouwen goed vertegenwoordigd.

Over KRACHT on Tour
KRACHT on Tour is een reeks regionale bijeenkomsten waarin het thema financiële zelfstandigheid van vrouwen centraal staat. Met de tour wil minister Bussemaker het bewustzijn vergroten van het belang van financiële onafhankelijkheid. De bewindsvrouw wil dat vrouwen meer de kans krijgen en grijpen om hun talenten op de werkvloer te benutten.

Kracht on Tour heeft inmiddels de regio’s Roermond, Eindhoven, Zwolle, Rotterdam en Groningen bezocht. Daar zijn deals gesloten met onder andere Philips, de Technische Universiteit Eindhoven, de Gasunie, RET, Nationale-Nederlanden, de NS, diverse gemeenten en andere organisaties.

Voor meer informatie: www.krachtontour.nl

Pin It