Drie van de vier oogartsen hebben bekend gemaakt het Flevoziekenhuis per 1 januari 2016 te verlaten. Van een vierde oogarts was al eerder bekend dat zij bij een ander ziekenhuis gaat werken. Het Flevoziekenhuis gaat daarom nieuwe oogartsen aantrekken. Patiënten kunnen tot en na 1 januari 2016 voor alle oogheelkundige zorg bij het Flevoziekenhuis terecht.

oogheelkunde onderzoek


Het Flevoziekenhuis hecht er aan oogheelkundige zorg te blijven leveren. Als onderdeel van het Oogzorgnetwerk werkt het Flevoziekenhuis nauw samen met huisartsen, opticiens, orthoptisten en optometristen. Patiënten kunnen snel terecht en waar mogelijk worden afspraken gecombineerd. Een deel van de patiënten is niet alleen bij Oogheelkunde, maar ook bij andere specialismen in het Flevoziekenhuis onder behandeling. In dat geval kunnen wij de zorg zoveel mogelijk op elkaar afstemmen.

Zorg voor patiënten gaat door
Oogheelkunde is een belangrijk onderdeel van het brede en complete zorgaanbod dat het Flevoziekenhuis verzorgt in Almere. Uitgangspunt is dat het Flevoziekenhuis de complete en hoogwaardige oogheelkundige zorg blijft leveren die patiënten van ons gewend zijn.De raad van bestuur gaat daarom nieuwe oogartsen aantrekken. Tot 1 januari 2016 kunnen patiënten bij hun huidige oogarts terecht. Daarna krijgen zij een andere oogarts. Afspraken die reeds gepland staan in de komende maanden gaan gewoon door. Patiënten kunnen gewoon een (vervolg)afspraak inplannen. Uiteraard zorgt het Flevoziekenhuis voor een goede en zorgvuldige overdracht van dossiers en blijft de kwaliteit van de zorg gewaarborgd. De orthoptisten / optometristen blijven in dienst van het Flevoziekenhuis. Dit verandert niet.

Reden van vertrek
De oogartsen wilden om diverse redenen een samenwerking onderzoeken met een specifieke, concurrerende partij op een grotere locatie buiten het Flevoziekenhuis. De raad van bestuur vindt dit vanuit het totale belang van patiënten en het Flevoziekenhuis onverstandig. De drie oogartsen hebben hieruit de conclusie getrokken dat zij het ziekenhuis per 1 januari 2016 verlaten. De raad van bestuur betreurt deze beslissing en het vertrek van de oogartsen.

Informatie voor patiënten
De patiënten van Oogheelkunde worden per brief geïnformeerd. Voor vragen over uw afspraak kunt u contact opnemen met het telefooncentrum via nummer (036) 8686670. Bent u patiënt en wilt u op  de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mailtje naar oogheelkunde@flevoziekenhuis.nl

Pin It