Bij twee medewerkers van de verpleegafdeling Interne geneeskunde van het Flevoziekenhuis is de onschuldige huidaandoening scabiës (schurft) vastgesteld, nadat zij betrokken waren bij de intensieve verzorging van een besmette patiënt. Zij zijn inmiddels behandeld tegen de aandoening en kunnen weer gewoon werken. Hoewel de kans op besmetting zeer klein is, heeft het Flevoziekenhuis toch een aantal preventieve maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen.

flevoziekenhuis voorgevel

Scabiës is een ongevaarlijke huidziekte die echter wel veel hinder kan veroorzaken, met name jeuk. Scabiës is alleen besmettelijk bij langdurig of veelvuldig huidcontact met iemand die scabiës heeft. De huidaandoening is goed te behandelen.

Maatregelen

Patiënten die mogelijk een klein risico op besmetting hebben gelopen worden met een brief geïnformeerd over de situatie. Een deel van deze patiënten wordt daarnaast persoonlijk (telefonisch) benaderd vanwege hun specifieke medicatiegebruik . Deze patiëntengroep krijgt uit voorzorg een preventieve behandeling aangeboden om het risico van overdracht zo klein mogelijk te houden. Daartoe verstrekt het Flevoziekenhuis medicatie thuis.

De verpleegafdeling Interne geneeskunde/Oncologie is gewoon geopend voor patiënten en bezoekers. U bent van harte welkom.

Meer informatie over scabiës kunt u vinden op de website van het RIVM.

Pin It