Op 26 oktober start binnen alle Nederlandse ziekenhuizen de campagne ZEKER. Deze campagne stimuleert bewustwording en eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers bij het omgaan met gevoelige informatie. De campagne ZEKER sluit aan bij de landelijke ‘Alert online’ campagne, een initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap (www.alertonline.nl). Alert online vindt jaarlijks plaats in het kader van ‘cyber security’. De campagne loopt van 27 oktober tot 6 november. Ook het Flevoziekenhuis doet mee en vraagt speciale aandacht van medewerkers voor het veilig omgaan met informatie.

Het Flevoziekenhuis heeft veel aandacht voor het veilig omgaan met informatie. Het beleid voor informatieveiligheid is vastgesteld en vastgelegd in onder meer de Gedragscode Informatieveiligheid. Hierin staan alle afspraken waaraan medewerkers zich moeten houden. Medewerkers attenderen elkaar op het naleven ervan en melden eventuele (bijna) incidenten. Het ziekenhuis heeft een security officer in dienst.

campagne zeker
Pin It