Op 26 oktober is het Specialistisch Spreekuur Diabetes van start gegaan. Dit spreekuur is een samenwerking tussen Zorggroep Almere en de internisten van het Flevoziekenhuis. Patiënten met diabetes type 2 kunnen, op verwijzing van de huisarts, éénmalig dit spreekuur bezoeken. Groot voordeel is dat de meeste patiënten met het verkregen advies onder behandeling kunnen blijven bij de eigen huisarts.

Diabetespatiënten zijn meestal onder behandeling van de huisarts of praktijkondersteuner. Soms is de situatie erg ingewikkeld. Bijvoorbeeld als er bijkomende ziekten zijn die invloed hebben op de instelling van de glucosewaarden. Vanaf eind oktober kan de huisarts u doorverwijzen naar het Specialistisch Spreekuur. Bij dit spreekuur zijn twee internisten van het Flevoziekenhuis en een praktijkondersteuner van Zorggroep Almere betrokken. De internisten (Marije ten Wolde en Natalie Smit) wisselen elkaar om de maand af.

Tijdens het spreekuur zien patiënten eerst de praktijkondersteuner en daarna de internist. De praktijkondersteuner stelt vragen over bijvoorbeeld de leefstijl en verricht een aantal metingen. Vervolgens is er een gesprek met de internist. Op basis van alle bevindingen doet de internist een behandelvoorstel. Dit wordt ter plekke met de patiënt besproken. De internist neemt de behandeling van de huisarts niet over maar geeft advies. De huisarts past de behandeling, op basis van het verkregen advies, aan. De vervolgafspraken zijn gewoon in het eigen gezondheidscentrum bij de eigen huisarts en praktijkondersteuner.

In sommige gevallen is doorverwijzing naar een specialist toch nodig. Het bezoek aan het Specialistisch Spreekuur gaat niet ten koste van het eigen risico. Dit is wel het geval als een patiënt doorverwezen wordt naar een specialist.

Het Specialistisch Spreekuur is elke laatste maandag van de maand in de Spoedpost bij het Flevoziekenhuis, Hospitaalweg 1.

diabetesteam
Het team boven v.l.n.r.: Natalie Smit (internist-endocrinoloog Flevoziekenhuis),
Henk Kole (huisarts en kaderarts diabetes Zorggroep Almere),
Marije ten Wolde (internist-vasculair geneeskundige Flevoziekenhuis).
Onder v.l.n.r: Inge Beers (adviseur chronische zorg Zorggroep Almere),
Monique Werson (praktijkondersteuner diabetes Zorggroep Almere) en
Jutta Neumann (kaderhuisarts diabetes Zorggroep Almere).
Rechts op de foto Eveline van der Waarde, zij is als manager Alliantie van het Flevoziekenhuis
betrokken bij de samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuis.


Pin It