Leesvoor
Vandaag brengt CliniClowns haar miljoenste bezoek aan een kind in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Dit miljoenste bezoek staat symbool voor de vele unieke verhalen van clownsbezoeken aan zieke kinderen en het effect dat verder gaat dan afleiding en plezier alleen. Ook in alle andere ziekenhuizen, zoals het Flevoziekenhuis, staan zij stil bij deze bijzondere mijlpaal. Met een oorkonde en kleine attentie willen zij ook het Flevoziekenhuis bedanken voor de betrokkenheid en het gegeven dat het ziekenhuis deze miljoen bezoeken mede mogelijk heeft gemaakt.

kind miljoen clini