Het Flevoziekenhuis is op de 43ste plaats geëindigd in de jaarlijkse AD Ziekenhuis Top 100. Dat is een daling ten opzichte van vorig jaar. In 2014 stond het Flevoziekenhuis op de 30ste plaats. Het Flevoziekenhuis behaalde 68,09% van de maximaal te halen punten. Het Kennemer Gasthuis uit Haarlem staat op 1, met een percentage van 82,14%.

elsevier03

“Het is jammer genoeg een lagere score ten opzichte van vorig jaar. Een vergelijkbare daling zien we bij het onlangs verschenen Elsevier-onderzoek. Het verbeteren van kwaliteit en veiligheid vraagt onze voortdurende aandacht en inspanning. In ons meerjarenbeleid is dat verwerkt in onze doelstellingen. We hopen volgend jaar weer een stijgende lijn te kunnen laten zien”, zegt Anita Arts voorzitter van de raad van bestuur.

Het AD stelt de lijst jaarlijks samen op basis van de informatie die ziekenhuizen zelf aanleveren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en andere instanties. Dit jaar zijn de ziekenhuizen op 36 thema's beoordeeld. De uitslag van 2015 is gebaseerd op de cijfers uit 2014.

De zorg voor de ouder wordende patiënt is een belangrijk thema in het onderzoek. Het Flevoziekenhuis beschikte in 2014 nog niet over een specialist ouderengeneeskunde, omdat er tot voor kort relatief weinig ouderen woonden in het verzorgingsgebied. In het najaar van 2015 is onze nieuwe internist ouderengeneeskunde van start gegaan. Ook op het verpleegkundig domein heeft het Flevoziekenhuis de zorg voor kwetsbare ouderen uitgebreid. In 2014 behaalde het Flevoziekenhuis een laag percentage volwassenen dat werd gescreend op ondervoeding bij bezoek aan de polikliniek (5,63%). Dit is in 2015 weer goed opgepakt. Verder worden punten verloren op het relatief lage percentage risicopatiënten (67,30%) dat in 2014 daadwerkelijk gescreend is op delier. Hier is nog ruimte voor verbetering.

Het Flevoziekenhuis haalt de maximale score bij de 6 indicatoren die te maken hebben met operaties (op deze onderdelen doen we het beter dan de nummer 1). Checklisten worden goed doorlopen en antibiotica wordt tijdig toegediend. Er doen zich weinig complicaties voor bij de heupfractuur; het percentage patiënten dat wegens problemen binnen 2 maanden een heroperatie moet ondergaan is 0%.

De resultaten van het eerder verschenen Elsevier-onderzoek en de AD Ziekenhuis top 100 worden nader geanalyseerd en waar ze aanleiding geven voor verbeteracties worden deze in gang gezet. Bekijk hier de volledige uitslag van de AD Ziekentop 100.

In het detailoverzicht zijn enkele cijfers niet goed weergegeven. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de puntentelling in het onderzoek.  De redactie van het AD heeft laten weten dit zsm te corrigeren.


Pin It