Het Flevoziekenhuis en DeKinderkliniek hebben kennis genomen van de berichtgeving van RTL nieuws van maandag 14 december jongstleden, onder de titel: “Kinderartsen Flevoziekenhuis ruziën”.
Aanleiding voor deze berichtgeving is de uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg van 6 oktober 2015 waarin het Flevoziekenhuis had verzocht tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst van één van de kinderartsen. Het Flevoziekenhuis is hierbij door de rechter niet in het gelijk gesteld.

Het Flevoziekenhuis respecteert de beslissing van de rechter.

stethoscoop

Het Flevoziekenhuis en DeKinderkliniek benadrukken dat de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg niet in het geding zijn of zijn geweest. Er is geen sprake van een zorginhoudelijk verschil van mening, maar van verschil in karakters binnen de vakgroep.   

Het door de berichtgeving van RTL geschetste beeld van ‘ruziënde kinderartsen’  wordt door alle betrokkenen niet herkend.

Het Flevoziekenhuis en DeKinderkliniek onderschrijven dat het nodig is door te gaan met het verbeteren van de samenwerking tussen de kinderartsen. Hiervoor zijn inmiddels de nodige stappen gezet. De kinderartsen zetten zich met volle overtuiging samen in voor kwalitatief hoogwaardige  kindergeneeskunde in Almere en omstreken.


Pin It