Het artikel ‘Borst bestralen is beter dan weghalen’ in het Algemeen Dagblad van afgelopen dinsdag heeft flinke onrust veroorzaakt bij patiënten met borstkanker. Onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) concluderen daarin dat ‘vrouwen bij wie een borst is afgezet vanwege kanker, veel vaker overlijden dan vrouwen die een borstsparende operatie ondergaan’. Het zou daarbij gaan om een verschil van ongeveer 20%. De uitkomsten van het onderzoek laten echter een genuanceerder beeld zien.

conclusie IKNL voorbarig

Meer factoren

De chirurgen van het Flevoziekenhuis vinden het jammer dat de conclusies van het IKNL ongenuanceerd in de media zijn gebracht. Zij willen graag benadrukken dat het niet per definitie waar is dat een borstsparende operatie met bestraling een hogere overlevingskans geeft. Er spelen meer factoren een rol in de keuze van een arts en patiënt voor een behandeling van borstkanker. Het gaat bijvoorbeeld ook om specifieke kenmerken van de tumor (grootte, mate van agressiviteit enz.), conditie van de patiënt en eventuele erfelijke factoren. Het is goed om te realiseren dat de arts per patiënt kijkt wat de beste behandeling is om de borstkanker te bestrijden. Dat betekent dat niet in het algemeen gesteld kan worden dat een borstsparende behandeling beter is dan een borstamputatie.

Meer informatie

Een uitgebreide toelichting op het onderzoek vindt u op de website van het IKNL.
Een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden n.a.v. het onderzoek en de conclusie vindt u op de website van de Borstkankervereniging Nederland.

Patiënten kunnen met specifieke vragen uiteraard ook contact opnemen met de Mammapoli van het Flevoziekenhuis, telefoonnummer 036 868 9647.
Pin It