Het Flevoziekenhuis beschikt per 1 januari 2016 tijdelijk over minder capaciteit aan oogartsen. Er is op dit moment geen definitieve invulling gevonden voor de ontstane vacatures. Als patiënt kunt u voor oogheelkundige zorg nog steeds terecht bij het Flevoziekenhuis. Helaas kunnen wij de komende maanden niet bij alle behandelingen garanderen dat u altijd snel bij één van onze oogartsen terecht kunt. Spoedzorg is altijd geborgd. Het Flevoziekenhuis doet er alles aan om het oplopen van toegangstijden zoveel mogelijk te beperken. We openen daarom tijdelijk spreekuren op zaterdag.

oogheelkunde oog

Ervaren waarnemers

Het Flevoziekenhuis beschikt over een goed, maar in capaciteit beperkt, team van ervaren, waarnemende oogartsen. Ook voor operaties kunnen we in deze periode beschikken over ervaren oogartsen. De oogartsen worden ondersteund door ons vaste, vertrouwde team van optometristen, orthoptisten en overige medewerkers van de poli. Met dit team kunnen we goede oogheelkundige zorg blijven verlenen.

Toekomst

Het Flevoziekenhuis stelt alles in het werk om zo snel mogelijk weer een compleet en vast oogartsenteam te hebben. Wij steken veel energie in de werving van nieuwe oogartsen die wij voor langere tijd aan ons kunnen verbinden. Het behoud van hoge kwaliteit van zorg blijft daarbij ons uitgangspunt. We hebben de aansturing van de Oogheelkunde tijdelijk intern verzwaard. Patiënten en verwijzers zijn geïnformeerd over de stand van zaken rondom de oogheelkundige zorg in het Flevoziekenhuis.

Voorgeschiedenis

Vier oogartsen hebben het Flevoziekenhuis per 1 januari 2016 verlaten. Het zag er tot voor kort naar uit dat het Flevoziekenhuis een nieuw, vast oogartsenteam konden presenteren. Helaas hebben we bij het samenstellen van het nieuwe team op het laatste moment te maken gehad met tegenslag.

Zie voor meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl/oogheelkunde


Pin It