Het afgelopen jaar is weer een recordtijd gerealiseerd in de opvang van patiënten met een CVA (beroerte of herseninfarct). Door optimale samenwerking tussen een multidisciplinair team van de afdelingen Neurologie, Radiologie en Spoedeisende hulp was een patiënt met acuut CVA binnen 10 minuten klaar voor trombolyse, vanaf moment van aankomst. Vorig jaar was het record 11 minuten. De landelijke doelstelling is binnen 35 minuten. Wanneer trombolyse niet aanslaat, kunnen sommige patiënten bovendien terecht in het AMC voor een aanvullende endovasculaire behandeling. Hiervoor zijn vanaf 1 januari samenwerkingsafspraken gemaakt.

cva trombolyse tijd
Het team van neurologen, SEH-artsen, SEH verpleegkundigen en radiodiagnostisch laboranten,
dat een nieuw record van 10 minuten heeft gehaald in 2015,
is daarom vandaag in het zonnetje gezet door neuroloog Irene Bronner.

Als een patiënt met een beroerte of herseninfarct op tijd getrombolyseerd kan worden (indien mogelijk in zijn/haar situatie), is de kans op blijvende lichamelijke of geestelijke schade zo klein mogelijk.

Snelheid

Om deze snelheid in handelen te kunnen realiseren zijn afspraken gemaakt met het ambulance personeel (melding en indicatie van de aanrijdtijd), zodat het team van de Spoedeisende hulp en Neurologie klaar staan voor opvang en de CT-kamer op afdeling Radiologie klaar is voor direct gebruik. Na behandeling wordt de patiënt opgenomen op afdeling Neurologie.

Regionale Stroke Net AMC

Sinds 1 januari kan het Flevoziekenhuis bij nog meer patiënten verlammings-verschijnselen of andere gevolgen van een CVA aanpakken. Dit kan door nieuwe behandelingsmogelijkheden en samenwerking in het Regionale Stroke Net met het AMC in Amsterdam. Hiervoor komt ongeveer 30 procent van de CVA-patiënten in aanmerking. Deze patiënten hebben een behandelbaar stolsel in een bloedvat dat weggehaald kan worden. Dat moet dan wel binnen 6 uur na de eerste verschijnselen van een CVA plaatsvinden. Hiervoor zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

Herken een CVA!

Plotselinge verlamming van arm of been, moeilijk of onduidelijk praten, een scheef gezicht of stoornissen van de ogen kunnen duiden op een beroerte. Bel bij vermoeden van een beroerte onmiddellijk 112.
Snel handelen is belangrijk omdat er 1,9 miljoen neuronen in de hersenen afsterven bij iedere minuut vertraging in de behandeling van een acuut CVA. Een TIA lijkt op een beroerte.


Pin It