Op dinsdag 15 maart organiseert de Apneu Vereniging regio Flevoland is samenwerking met de Longpoli een thema-avond over slaapapneu. Deze keer staan twee thema’s op het programma: ‘Invloed van hormonen’ en ‘Slapeloosheid’. Apneu-patiënten en hun partners en overige interesseerden zijn van harte welkom op deze (gratis) avond. De bijeenkomst duurt van 19:30 – 21:30 uur en vindt plaats in het Auditorium op de tweede etage van het ziekenhuis. Vooraf aanmelden is gewenst.

snurken

Mevrouw drs. Sandra Houtepen, gezondheidswetenschapper en ervaringsdeskundige,  gaat dieper in op hormonale onbalans veroorzaakt door apneu. Denk aan vergeetachtigheid, stemmingswisselingen, diabetes en/of gewichtstoename. Mevrouw drs. Dewi Groeneveld, longarts in het Flevoziekenhuis, vertelt over het verband tussen slapeloosheid en apneu. De inleiding en afsluiting worden verzorgd door de regiocoördinator van de Apneu Vereniging.
Op deze avond zijn ook vertegenwoordigers van Mediq Tefa en Total Care aanwezig voor vragen over cpap.

Apneu

Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij tijdens de slaap perioden voorkomen van ademstilstand door het dichtvallen van de bovenste luchtweg. Hierdoor kan tijdelijk geen nieuwe ademteug genomen worden en komt er minder zuurstof in het bloed. Mensen met slaapapneu hebben vaak ernstige vermoeidheidsklachten en concentratieproblemen, maar ook een verhoogde kans op hoge bloeddruk en waarschijnlijk op herseninfarcten.
In het Flevoziekenhuis werkt een team van KNO-artsen, longartsen, neurologen en een tandarts samen om patiënten met slaapapneu op maat te behandelen.

Aanmelden gewenst

De bijeenkomst is gratis. Geïnteresseerden melden zich aan bij berger@apneuvereniging.nl of vermeulen@apneuvereniging.nl.


Pin It