Leesvoor
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) beoordeelt het Flevoziekenhuis positief op kwaliteit en veiligheid. In oktober 2014 werd de NIAZ-accreditatie voor veilige en verantwoorde zorg aan het Flevoziekenhuis toegekend. De accreditatie ging gepaard met tien verbeterpunten. Het NIAZ heeft na een auditbezoek in januari, op 22 februari 2016 laten weten dat het Flevoziekenhuis voldoende voortgang heeft geboekt op de 10 verbeterpunten in het actieplan. “De positieve indruk in de voortgangsrapportage is bevestigd in de gesprekken, werkplekonderzoeken en aanvullende documentatie” aldus het NIAZ in het auditrapport.

niaz logo

Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur, is tevreden over dit resultaat. “Dit is allereerst goed nieuws voor onze patiënten, die kwalitatief hoogstaande en veilige zorg van ons verwachten. Hulde voor onze medewerkers die zich dagelijks hiervoor inzetten. Het verbeteren van kwaliteit is een continu proces. De uitslag van deze audit is een stimulans om met veel energie hiermee door te gaan.”
Er is één verbeterpunt dat volgens het NIAZ nog niet adequaat is opgepakt: het aanbrengen van meer samenhang in de bestaande medisch ethische kaders. Inmiddels is ook dit verbeterpunt opgepakt, maar “het is nodig dat we dat met meer voortvarendheid gaan doen” aldus Anita Arts.