De raad van toezicht van het Flevoziekenhuis en Co’tje Admiraal, lid van de raad van bestuur, hebben in goed overleg afgesproken dat mevrouw Admiraal haar taken als lid van de raad van bestuur neerlegt. Zij is vier jaar bestuurder van het Flevoziekenhuis geweest.
De raad van toezicht is mevrouw Admiraal zeer erkentelijk voor haar inzet. De betrokkenheid en inzet van mevrouw Admiraal hebben er toe geleid dat de kwaliteit van zorg in het Flevoziekenhuis naar een hoger plan is getild, hetgeen o.a. heeft geresulteerd in de behaalde NIAZ-accreditatie.
Het Flevoziekenhuis wenst mevrouw Admiraal het allerbeste toe in haar verdere loopbaan.
De raad van toezicht van het Flevoziekenhuis beraadt zich nog over de opvolging van mevrouw Admiraal.

admiraal


Pin It