Op maandag 11 april 2016 start de pilot Zorgtalent: een alternatieve stageroute voor Flevolandse studenten hbo Verpleegkunde. Een uniek project om deze studenten in een vroegtijdig stadium kennis te laten maken met het toekomstig werkveld en zorgtalent in Flevoland te behouden. De aanleiding is de toenemende vraag naar hoger opgeleide zorgprofessionals. De pilot is een initiatief van werkgeversorganisatie Zowelwerk en wordt uitgevoerd in samenwerking met Windesheim Flevoland, het Flevoziekenhuis, Woonzorg Flevoland en InteraktContour.

hbo verpleegkundigen

Onjuist beeld

De verwachting is dat er in de toekomst een aanzienlijk tekort ontstaat aan hbo verpleegkundigen in Flevoland, met name binnen de thuiszorg. Hoewel de vraag naar wijkverpleegkundigen toeneemt, betekent dit niet dat meer studenten voor werken in de wijk kiezen. Uit onderzoek van Zowelwerk blijkt dat de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) onder Flevolandse hbo-V studenten niet populair is. Karlijn de Vries, onderzoeker Zowelwerk: “Studenten weten vaak onvoldoende wat de wijkverpleging inhoudt, en wát ze ervan weten is niet correct.Het beeld heerst dat de zorg binnen de VVT bestaat uit het aantrekken van steunkousen bij vooral oude patiënten en dat er binnen de thuiszorg bijna geen verpleegtechnische handelingen worden uitgevoerd. Een beeld dat niet overeen komt met de werkelijkheid. Door veranderingen in de wetgeving blijven patiënten langer thuis wonen. Daardoor wordt de gevraagde zorg in de wijk complexer. Dit heeft tot gevolg dat de verantwoordelijkheden van wijkverpleegkundige zijn uitgebreid en de wijkverpleegkundige een centrale, leidende rol binnen de ouderenzorg vervult.”

Flinke uitdaging

De sector staat dus voor een flinke uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat de studenten een realistisch beeld hebben van het toekomstige werkveld? Hoe maken we de afgestudeerde hbo-V’ers warm voor het werken in de wijk? En hoe behouden we de hoger opgeleiden in onze regio? Met de pilot Zorgtalent zetten Hogeschool Windesheim en de Flevolandse werkgevers de eerste stap om deze uitdagingen aan te gaan.

Alternatieve stageroute

Zes eerstejaars hbo-V studenten van Windesheim Flevoland nemen deel aan de pilot. Gedurende een stageperiode van negen weken maken zij kennis met drie verschillende branches: het ziekenhuis, de thuiszorg en de lichamelijke gehandicaptenzorg. Tijdens deze oriëntatie leren de studenten hoe het werkveld van een verpleegkundige eruit ziet en ze leren welke rollen een hbo verpleegkundige binnen de verschillende branches vervult. Zo zullen zij ervaren dat er naast overeenkomsten ook veel verschillen tussen de branches zijn. De verwachting is dat de pilot bijdraagt aan een meer realistische beeldvorming, waardoor de studenten een weloverwogen keuze maken voor een toekomstige werkplek. Daarnaast is de hoop dat de studenten door hun vroegtijdige kennismaking met de Flevolandse werkgevers enthousiast worden om in Flevoland te werken en zorgtalent in de regio behouden blijft.


Pin It