De afgelopen week was er in de media veel aandacht voor het feit dat borstkankerpatiënten vaak onnodig chemotherapie krijgen terwijl dit niet nodig zou zijn geweest. Vrouwen met borstkanker die in het Flevoziekenhuis worden behandeld, hoeven hier niet bang voor te zijn. Het Flevoziekenhuis gebruikt al jaren - standaard - de MammaPrint-test waarmee kan worden voorspeld voor welke vrouwen aanvullende chemotherapie nodig is en voor welke niet. Kijk voor meer informatie over de MammaPrint op www.mammaprint.nl.

mammaprint

Hoe zit het?

Er is een grote, internationale studie gedaan (MINDACT) bij vrouwen die geopereerd zijn vanwege borstkanker en waarbij op basis van de uitslagen chemotherapie is geadviseerd.
Uit de studie blijkt dat dat een deel van deze vrouwen, aan wie volgens de huidige richtlijn chemotherapie wordt geadviseerd, dit niet nodig hebben. Zij zouden alleen behandeld kunnen worden met hormonen. Of dit mogelijk is kan worden vastgesteld met een extra test, de Mammaprint.

MammaPrint-test

De MammaPrint is een zeer waardevolle aanvulling op alle andere diagnostische tests op het gebied van borstkanker. Met de gegevens van de MammaPrint, op basis van genenonderzoek, kunnen artsen beter voorspellen wat bij een bepaalde patiënt het risico is dat de kanker terugkomt. Bovendien helpt het hen om het geven van onnodige chemotherapie te voorkomen. Maar andersom geldt ook: het ondervangt de gevallen waar artsen geen chemotherapie zouden geven, maar waar het wél nodig blijkt te zijn.
Een behandelend arts kan op basis van de MammaPrint beter bepalen welke behandeling het beste is na de operatie.

Niet voor iedere patiënt

Het is goed om te beseffen dat een MammaPrint niet voor elke patiënt een goede optie is. Tot nu toe wordt de test alleen ingezet bij tumoren die hormoongevoelig zijn, en waarbij er geen uitzaaiingen zijn in de okselklieren. Als meer gegevens van studies beschikbaar komen, kan de test in de toekomst mogelijk breder worden ingezet.

Patiënten in MINDACT-studie kregen chemotherapie ná de operatie

De in de MINDACT-studie onderzochte vrouwen, zijn direct geopereerd nadat de uitslag borstkanker bekend werd. Op basis van de uitslagen is vervolgens chemotherapie geadviseerd. Bij de operatie werd ook een okselkliertoilet verricht, waarbij alle klieren uit de oksel worden verwijderd. Deze behandeling wordt in Nederland steeds minder vaak toegepast om nare bijwerkingen van de okseloperatie, zoals het ontwikkelen van een dikke arm (lymfoedeem) en schouderproblemen, te voorkomen.

Chemotherapie vaak vóór de operatie
Tegenwoordig wordt veel vaker voorafgaand aan de operatie chemotherapie gegeven. Dit gebeurt om 3 redenen:
  1. Tijdens de behandeling kan worden gezien of de tumor reageert op chemotherapie. Dit is na een operatie niet meer te controleren;
  2. Als er voor de operatie sprake was van uitzaaiingen in de oksel en deze reageren goed op de chemotherapie (i.c. zijn niet meer zichtbaar bij een echografie), kan hiermee een okseloperatie worden voorkomen. In plaats daarvan kan de oksel worden bestraald. Dit leidt tot veel minder complicaties, zoals de hierboven genoemde lymfoedeem en schouderklachten;
  3. Grotere borsttumoren kunnen door de chemotherapie vaak kleiner worden gemaakt, en soms helemaal verdwijnen, waardoor amputatie van de borst niet meer nodig is. Er kan dan een borstsparende operatie worden gedaan met aansluitend bestraling.
N.B.    Vrouwen die voorafgaand aan de operatie worden behandeld met chemotherapie, komen niet in aanmerking voor de MammaPrint-test, omdat in die situatie de chemotherapie niet weggelaten kan worden.

Conclusie

De resultaten van de MINDACT-studie zijn niet te vertalen naar het huidige behandelbeleid. Op dit moment is onbekend of deze vertaling in de toekomst wel mogelijk wordt. Een definitieve publicatie van de resultaten van de MINDACT- studie wordt over 2 tot 3 maanden verwacht in de medische vakliteratuur.

Tot die tijd blijven de adviezen en het behandelbeleid van de artsen in het Flevoziekenhuis onverminderd geldig en van kracht. Dat betekent ook dat bij vrouwen met borstkanker die ervoor in aanmerking komen, een MammaPrint wordt gedaan.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog vragen over uw situatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de poli Oncologie of met de Mammapoli.
Pin It