De polikliniek Fertiliteit van het Flevoziekenhuis heeft van patiëntenvereniging Freya ook weer voor de periode 2016 -2017 een pluim ontvangen. Freya kent een pluim toe aan fertiliteitsklinieken die voldoen aan de door de patiëntenvereniging opgestelde kwaliteitscriteria. De Fertliteitskliniek voldoet aan al deze criteria. “Het is een mooie erkenning dat we voldoen aan de eisen die de patiënt stelt aan de beleving van fertiliteitszorg,” aldus gynaecoloog Kimiko Kleiman.

De toekenning van pluimen hangt samen met de Monitor Fertiliteitszorg die op www.freya.nl te raadplegen is. De beroepsgroepen ondersteunen dit initiatief en zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de kwaliteitscriteria.

Pluimen

Alleen klinieken die voldoen aan specifieke, door Freya opgestelde kwaliteitscriteria, ontvangen een Pluim. Bij de ziekenhuizen verricht Freya ook een tweejaarlijks onderzoek naar de patiënttevredenheid van de fertiliteitsafdelingen in Nederland.

Monitor Fertiliteitszorg

Met de introductie van de Monitor Fertiliteitszorg stelt Freya niet alleen de patiënt in de gelegenheid een bewuste keuze te maken, tegelijkertijd worden klinieken gestimuleerd de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren. In de Monitor Fertiliteitszorg zijn alle klinieken in Nederland opgenomen die medische zorg bieden aan paren met een vruchtbaarheidsstoornis. Op basis van criteria die men zelf selecteert, wordt de patiënt een lijst geboden met ziekenhuizen waar men terecht kan. In dit resultatenscherm kan men er desgewenst nog voor kiezen (maximaal drie) ziekenhuizen in detail met elkaar te vergelijken.

freya pluim

Pin It